icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ


FAQ reserve
ตอบ. เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการจอง กรุณาทำตามรายการต่อไปนี้
1) เลือกรายการทัวร์ที่ท่านสนใจ แล้วติดต่อฝ่ายขายได้ที่ โทร. 02 736 1588 , 02 736 1599  หรือ Line ID : @meetawee (ใส่แอดด้วยนะครับ)meetawee01 , meetawee03 , meetawee04 , meetawee05
2) บริษัทฯจะส่งใบเรียกเก็บเงินมัดจำการจองให้ท่านโอนเงิน พร้อมแฟกซ์สลิปกลับมาที่เบอร์ 02 736 1522 หรือส่งมาที่  Line ID : meetawee01 , meetawee03 , meetawee04 , meetawee05
3) บริษัทฯจะออกใบเสร็จให้เป็นหลักฐานการจอง
4) บริษัทฯจะขอสำเนาพาสปอร์ตเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสาร (หรืออาจเป็นเล่มจริงพาสปอร์ตกรณีกรุ๊ปที่ต้องขอวีซ่า)
5) บริษัทเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วัน
6) บริษัทฯส่งใบเตรียมตัวการเดินทาง ให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
7) บริษัทฯโทรยืนยันอีกครั้ง พร้อมนัดหมายสถานที่นัดพบ
8) พบกันตามสถานที่นัดพบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทัวร์ถูกและดีกับมีทวี ทัวร์

FAQ price
ตอบ. เพื่อให้ท่านได้เที่ยวกับทัวร์ถูกและดีกับมีทวี ทัวร์ เราจึงรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ดังนี้
 -  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 -  วีซ่า
 -  ประกันภัย
 -  ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (บางรายการมีออนเซ็นฟรี)
 -  อาหารภัตตราคารตามรายการที่ระบุ (บางรายการมีบริการบุฟเฟ่ต์อิ่มไม่อั้น / ราเม็ง / ไวน์แดง )
 -  รถปรับอากาศพร้อมไกด์พาเที่ยวระหว่างอยู่ต่างประเทศ
 -  บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว กระเช้าลอยฟ้า ลิฟท์แก้ว โชว์การแสดง สวนสนุก เครื่องเล่น ตามที่ระบุในรายการ

FAQ kidsตอบ. ข้อนี้ต้องดูว่าทัวร์ที่เราจองนั้นใช้สายการบินอะไร เป็นตั๋วราคาพิเศษหรือไม่ ทางทัวร์ที่ซื้อตั๋วกับสายการบินจะทราบเงื่อนไขดี  ถ้าเป็นตั๋วราคาปกติ อาจมีส่วนลดให้เด็กตามเงื่อนไขของสายการบิน เช่น เด็กอายุไม่ถึงกี่ขวบ ลดค่าตั๋วได้กี่เปอร์เซ็นต์ เป็นตัน ในอดีตเด็กที่เดินทางไปเที่ยวกับพ่อแม่มักจะได้ส่วนลดจากบริษัททัวร์  แต่ในยุคปัจจุบันบริษัททัวร์ส่วนใหญ่ได้หันมาซื้อตั๋วราคาพิเศษจากสายการบิน ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าปกติ เพื่อที่จะประหยัดต้นทุนและขายทัวร์ได้ถูกลง แต่มีเงื่อนไขผูกมัดจากสายการบินหลายอย่าง เช่น ซื้อที่นั่งแล้วคืนที่นั่งไม่ได้ ไม่ให้ส่วนลดสำหรับเด็ก เป็นต้น จึงทำให้บริษัททัวร์ทั้งหลายไม่ค่อยมีส่วนลดให้เด็กเหมือนในอดีต ยิ่งถ้าทัวร์ที่ใช้สายการบินต้นทุนต่ำแล้วละก็ บอกได้เลยว่าไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กแน่นอน อาจมีส่วนลดเฉพาะเด็กที่ไม่ใช้เตียงหรือใช้เตียงร่วมกับพ่อ แม่เพียงเล็กน้อยเท่านั่น

FAQ cancle
ตอบ.
 เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงเป็นแบบเหมารวม หารเฉลี่ยเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดและสายการบินเป็นการจองล่วงหน้าที่ ต้องจ่ายค่าตั๋วเต็มจึงไม่สามารถยกเลิกรายการได้แต่ท่านสามารถหาคนเดินทาง แทนได้ในกรณีที่มีเวลาดำเนินการได้ทัน.

FAQ refundตอบ.
ไม่สามารถหักเงินคืนได้เพราะเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ ค่าใช้จ่ายต่างๆจึงเป็นแบบเหมารวมหารเฉลี่ยเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด

FAQ visa
ตอบ.
วีซ่ากรุ๊ปเป็นวีซ่าที่ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน ออกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจีนแบบหมู่คณะ ซึ่งมีข้อแม้ว่าต้องเข้า และออกประเทศจีนพร้อมกันทั้งคณะ เฉพาะเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  เหมาะสำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางเข้าออกประเทศพร้อมกัน ข้อดีของวีซ่ากรุ๊ปคือสะดวกในการยื่นขอวีซ่า ไม่ต้องใช้เอกสารอ้างอิง และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าทำให้ท่านสามารถเที่ยวประเทศจีนในราคาที่ถูกลง ปัจจุบันบริษัท ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ทำเป็นวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

FAQ shopตอบ.
คนไทยที่จองทัวร์ไปเที่ยวเมืองจีนกับบริษัททัวร์ทั้งหลายในเมืองไทย  ส่วนมากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ถูกกว่าความเป็นจริง (ยกเว้นบางเส้นทางที่ไม่มีร้านยา ร้านผ้าไหม ร้านใบชา ร้านไข่มุก ฯลฯ มาเปิดให้บริการ) เพราะเป็นโปรแกรมแบบมีคนช่วยจ่ายค่าทัวร์บางส่วนให้กับเราโดยเราไม่ทราบ  ถามว่าใครละเป็นคนช่วยจ่ายค่าทัวร์ให้เรา ก็บรรดาร้านค้าต่าง ๆ ที่ขายของให้เรานั่นเอง  ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก โดยเขามีเงื่อนไขกับทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น และบริษัททัวร์ว่า ถ้าบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวไปชมร้านเขา เขาจะช่วยจ่ายค่ารถ ค่าอาหาร หรือค่าบัตรเข้าชมสถานที่บางส่วนให้เรา เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของทัวร์ และทางทัวร์ก็เก็บค่าทัวร์จากเราถูกลง แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปแวะชมร้านค้าดังกล่าวข้างต้นให้ครบ ต้องครบทุกคนด้วย มิฉะนั้นถือว่าผิดเงื่อนไขและเขาจะไม่ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่าย นั่นจึงเป็นเหตุให้คณะทัวร์ไทยที่ไปเที่ยวจีน (อันที่จริงทุกประเทศที่ไปจีนก็ต้องเข้าร้านเหมือนเราครับ เพราะจ่ายค่าทัวร์ในราคาพิเศษเหมือนกัน) ส่วนใหญ่ต้องไปเข้าชมร้านค้าเหล่านี้  แต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ซื้อของเขาก็ไม่มีใครว่า  แต่การเข้าร้านเยอะอาจทำให้เวลาเที่ยวของเราหายไปบางส่วน

FAQ no shopตอบ.
  ท่านสามารถซื้อทัวร์แบบไม่เข้าร้านเหล่านี้( ร้านยาจีน ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านใบชา ต้องเน้นว่าร้านค้าเหล่านี้ไม่ใช่ร้านรัฐบาลอย่างที่บางคนเข้าใจ) ได้ โดยแจ้งความประสงค์กับทัวร์ที่ท่านจอง ซึ่งเป็นราคาทัวร์เที่ยวเต็มสุข ที่ไม่ใช่ราคาทัวร์สุดประหยัด(ส่วนต่างของทัวร์แบบเข้าร้านและไม่เข้าร้านจะ ต่างกับราว 4,000-8,000 บาทต่อหัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทาง แต่ทว่าบริษัททัวร์ในเมืองไทยส่วนมากจะเน้นขายทัวร์ราคาพิเศษ หรือทัวร์ถูก จึงไม่ค่อยมีทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจ่ายแพงขึ้นแต่ไม่อยากไปเสียเวลากับ ร้านค้าเหล่านั้น  อยากทราบว่าทัวร์ที่ท่านจองนั้นต้องเข้าร้านเหล่านี้หรือไม่ ดูในเงื่อนไขทัวร์จะมีระบุชัดเจน

FAQ 2in1
ตอบ.
เป็นรายการทัวร์แนวใหม่ที่เราพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกในเส้นทางเที่ยวเมืองจีนดังนี้
 -  รายการ A เที่ยวเต็มสุข ทัวร์งดเข้าร้านประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น ให้ท่านมีเวลาเที่ยวเต็มวัน ช้อปเต็มอิ่ม
 -  รายการ B ทัวร์สุดประหยัด ทัวร์เข้าร้านประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น เพียงแวะเข้าชมร้านค้าตามรายการที่ระบุ ท่านจะได้เที่ยวราคาพิเศษจากการสนับสนุนของร้านค้าเหล่านั้น .

FAQ bed
ตอบ.
โดยปกติถ้าลูกทัวร์เดินทางด้วยกันสามท่าน ห้าท่าน หรือเจ็ดท่านพร้อมกัน ย่อมเกิดปัญหาเรื่องจะเป็นเศษมาคนหนึ่งที่ต้องพักเดี่ยว โดยทางทัวร์ต้องคิดค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มเนื่องจากต้นทุนที่แพงกว่า ถ้าไม่พักเดี่ยวจะมีอีกวิธีหนึ่งคือต้องพักห้องละสามคน นั้นหมายถึงว่าในห้องพักที่ทางทัวร์จัดให้นั้นต้องมีสามเตียง ซึ่งโรงแรมบางแห่งจะมีห้องสามเตียงอยู่แล้วก็จัดให้นอนห้องสามเตียงไป แต่ถ้าไม่มีห้องสามเตียง ก็ต้องใช้วิธีเสริมเตียง คือว่าต้องวางเตียงสปริงแบบพับได้เสริมเข้าไป ห้องที่ใช้เสริมก็เป็นห้องที่มีความกว้างที่ไม่ต่างจากเดิมนัก และที่สำคัญคนที่นอนเตียงเสริมต้องจ่ายค่าห้องอัตราเดียวกับห้องพักคู่ (โรงแรมในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน) จะไม่มีส่วนลดให้แขกที่นอนเตียงเสริม

FAQ hotel
ตอบ.
  อันที่จริงทัวร์ทุกทัวร์พยายามที่จะใช้โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งที่คิดว่าเป็น โรงแรมที่ดีที่สุดในแต่ละเส้นทางอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้งที่มีการยกเลิกโรงแรมหรือปรับจำนวนห้องที่ใช้ ทำให้โรงแรมไม่ได้ให้ความสำคัญกับบริษัททัวร์เหมือนในอดีต กล่าวคือโรงแรมในต่างประเทศมีการเปิดรับจองห้องพักหลายช่องทาง ถ้าใครจ่ายเงินให้โรงแรมก่อนก็จะได้ห้องไป ซึ่งทัวร์ที่มีการปิดกรุ๊ปเร็ว (หมายถึงขายเต็มตามจำนวนที่นั่งที่มี และเก็บเงินครบหมดทุกคน) ก็จะคอนเฟิร์มโรงแรมได้เร็วพร้อมชำระเงินหรือการันตีการใช้ห้อง แต่ปัญหาจะเกิดกับกรุ๊ปที่ปิดกรุ๊ปช้า (หมายความว่าลูกทัวร์ยังจองไม่เต็มจำนวนที่นั่ง)  โรงแรมที่ได้จองไว้แต่เดิมอาจไม่เก็บห้องให้กับทัวร์ เมื่อมีคณะอื่นมาจองห้องพร้อมชำระเงินโรงแรมก็จะขายห้องให้คณะที่พร้อมจ่าย เงิน  จึงเป็นเหตุให้ทางทัวร์ที่จองไว้แต่แรก แต่สรุปไม่ได้ว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนหรือไม่ ใช้จำนวนห้องเท่าไหร่ ไม่ได้ห้องตามที่ได้จองไว้ก่อน ต้องไปหาโรงแรมในระดับเดียวกันหรือดีกว่ามาแทน

FAQ room
ตอบ.
  เพราะค่าที่แพงมากในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศญี่ปุ่น อีกสาเหตุหนึ่งคือภาษีจะแพงขึ้นตามขนาดของห้องพักในโรงแรมด้วย ห้องยิ่งมีขนาดใหญ่ ราคาจึงยิ่งแพง ยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ย่านใจกลางเมือง ห้องเล็กแน่นนอน เมืองที่มีเนื้อที่จำกัดและแพงอย่างฮ่องกง ห้องพักในโรงแรมก็มีขนาดเล็กไม่ต่างจากญี่ปุ่นเช่นกัน

FAQ temperature
ตอบ.
ท่านสามารถเช็คสภาพอากาศ อุณหภูมิ เพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางได้ที่ http://www.weather-forecast.com/countries

FAQ weight
ตอบ.
สายการบินแอร์เอเชีย น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
- สายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโลกรัม / ท่าน
- สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กิโลกรัม / ท่าน
- สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัม / ท่าน
หาก ท่านต้องการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเพื่อบรรจุสัมภาระมากขึ้น กรุณาติดต่อฝ่ายขายก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการเพื่อประสานกับสายการบินเรื่องค่าใช้จ่ายที่ช่วยท่านประหยัดกว่า

FAQ liquid
ตอบ.
ตั้งแต่เหตุการณ์  911 เป็นต้นมา สายการบินทั่วโลกมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน และบินเครื่องบินเป็นอย่างมาก การตรวจร่างกายและสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องนั้นเข้มงวดมาก ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อสกัดกั้นวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบน เครื่องบิน สารเคมีหรือเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวถือว่าเป็นของอันตรายต้องห้ามที่ห้ามนำ ติดตัวขึ้นเครื่องเด็ดขาด เนื่องจากอาจถูกนำไปเป็นส่วนประกอบของระเบิดของคนร้ายที่คิดจะก่อวินาศกรรม ได้  การพิสูจน์ว่าของเหลวที่บรรจุขาดคล้ายน้ำดื่ม หรือเครื่องดื่มนั้นเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยการมอง ด้วยสายตา หรือการดมกลิ่น แต่ต้องนำตัวอย่างเข้าไปตรวจสอบในห้องแลบที่ต้องใช้เวลานาน ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยสากลจึงตั้งกฎห้ามนำของเหลวทุกชนิดติดตัวขึ้น เครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร  บางคนอาจสงสัยว่า แล้วทำไมเราไปซื้อเหล้า น้ำหอมหรือแม้แต่เครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสารหลังผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ร่างกายแล้ว ทำไมเราสามารถนำขึ้นเครื่องได้ละ ต้องบอกอย่างนี้ว่า เหล้า น้ำหอม น้ำดื่มทุกขวดที่วางขายภายในอาคารผู้โดยสารผ่านการตรวจเข้มมาแล้วก่อนเข้าไป วางขายในสนามบิน

FAQ lowcoast airline
ตอบ  สายการบินต้นทุนต่ำหมายถึง สายการบินที่ต้องการประหยัดต้นทุนบางส่วนที่ผู้โดยสารอาจไม่ได้ใช้ แต่ต้องจ่ายเพราะมันถูกคิดรวมอยู่ในค่าโดยสารแล้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่านิตยสาร ค่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หรือค่าใช่จ่ายอื่นที่ไม่จำเป็น โดยแยกค่าใช้จ่ายเหล้านี้ออกจากการเหมาจ่ายแบบเดิม แต่ใช้วิธีให้ผู้โดยสารซื้อเพิ่มเมื่อต้องการ และที่สำคัญสายการบินต้นทุนต่ำเหล่านี้จะมีการบริหารจัดการที่ดีกว่า มีระบบการจัดจำหน่ายตั๋วในราคาที่ถูกกว่า แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ จึงทำให้ความสูญเสียที่เกิดจากการขายตั๋วไม่เต็มมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายการบินทั่วไป
สายการบินต้นทุนต่ำจะมีความปลอดภัยทัดเทียมสายการบินทั่วไปหรือไม่
ตอบ  จะว่าไปแล้วเรื่องความปลอดภัยของสายการบินต้นทุนต่ำ กับสายการบินทั่วไปแทบจะไม่ต่างกันครับ ข้อแรกดูที่ตัวเครื่องบิน สายการบินส่วนใหญ่จะใช้เครื่องที่ผลิตจากบริษัท Boing หรือ  Airbus ซึ่งผลิตเครื่องบินโดยสารได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ยิ่งถ้าเป็นเครื่องบินลำใหม่ที่ใช้งานไม่นาน ยิ่งจะทำให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจมากขึ้น (สายการบินต้นทุนต่ำหลายบริษัทนิยมสั่งซื้อเครื่องบินลำใหม่มาให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า) เพราะฉะนั้นตัวเครื่องบินคงไม่ต่างกัน ส่วนความปลอดภัยในขณะบินข้อนี้สำคัญ สายการบินทั่วไปต่างก็ต้องจ้างนักบินตามเกณฑ์ที่องค์การบินระหว่างประเทศ ข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีข้อแตกต่างนัก ส่วนความปลอดภัยที่เกิดจากระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละสายการบิน ข้อนี้คงจะเสมอภาคกัน ไม่ว่าต้นทุนต่ำ หรือต้นทุนสูง

โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ราคาถูก 2560 ฉางซา ถนนคนเดินหวงชิงลู่ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (ขึ้น+ลงลิฟท์แก้ว) ภูเขาฮาลีลูยา+สะพานหนึ่ง...

15-19, 18-22, 22-26, 25../

air-asia

ราคา 16,900 บาท

kunming02

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก เทศกาลปีใหม่ 2561 เมืองโบราณแห่งต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์ 3 องค์ ชมชาสามรส สวนสาธารณะเหยหลงถาน บ่อน้ำมัง...

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61

air-asia

ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ท่องทเี่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร าหารครบ เที่ยวคุ้ม 36900 โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟโซวะ สวนหมี คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี...

24 - 28 ก.พ. 61

logo Air-asia-X

ราคา 36,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวไซบีเรีย ทะเลสาปไบคาล

ทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย 2561 เมืองอิรคูทสค์ ไซบีเรีย เกาะโอลค์ฮอร์น เมืองซาค์ยูต้า ชาวพื้นเมืองบูร์ยัต หมู่บ้านคูเซอร์ แหลมเบอร์คาน ทะเลสาบไบ...

30 ม.ค.-5 ก.พ./ 6 -12 มี.ค. 61

logo S7 Airlines

ราคา 75,500 บาท

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top