icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

เมืองสิบสองปันนา
เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา 西双版纳傣族自治州 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว ทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )

ที่กิน

 

เมืองสิบสองปันนา
เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา 西双版纳傣族自治州 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว ทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )


ที่ชอป

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พัก

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


ที่พึ่ง

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ตารางการเที่ยว

jinghong01

ทัวร์สิบสิงปันนา เชียงของ เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน วันหยุดยาวปิยะ 2560 (SL)

ทัวร์สิบสองปันนา เชียงของ ห้วยทราย เชียงรุ้ง วันปิยะ วันพ่อ 2560 บ่อเต็น บ่อหาน (ชายแดนจีน) ถนนคนเดิน สวนป่าดงดิบ โชว์นกยุง พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา ล่องเรือชมเมือง ตลาดเช้า หมู่บ้านไทลื้อ วัดป่าเจ 9 จอม 12 เชียง แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก การแสดงนํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง

logo Thai-lion-air

ราคา10,900

 icon pdf
เดือน วันที่เดินทาง ราคา พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
จำนวนที่นั่ง สถานะ
ตุลาคม 20-23 ต.ค. 60 (วันปิยะ) 10,900 3,000 25 รับได้
ธันวาคม 3-6 ธ.ค. 60 (วันพ่อ) 10,900 3,000 25 รับได้
(พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง)  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ เป็นอัตราค่าบริการพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเมืองสิบสองปันนา ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องบรรจุโปรแกรมเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสิบสองปันนา   ร้านหยก,ศูนย์วิจัยสมุนไพรจีน,ร้านมีดไทลื้อ,ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวสิบสองปันนาโดยร้านค้าต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าและการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น ซึ่งการแวะชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแต่ละที่ อาจใช้เวลาประมาณ 45 นาที – 60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น *** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 หยวน ***
**** เส้นทางท่องเที่ยวสิบสองปันนา เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ขอความกรุณาท่านควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเดินทาง ที่ต้องมีความเหนื่อยในการเดินทาง พร้อมทั้งเรื่องอาหารการกินจะไม่เหมือนเส้นทางอื่นยังคงความเป็นเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดของจีน ขอท่านลูกค้าโปรดเข้าใจในการเดินทางคะ ****   
กรุงเทพฯ-เชียงของ-กรุงเทพฯ บริการด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
****บริการพิเศษ หากในกรุ๊ป มีลูกค้าจองมา 2 กลุ่ม ทางบริษัท มีบริการรถตู้ VIP ไปรับถึงบ้านลูกค้าเลยคะ ขอสงวนสิทธ์ 2 กลุ่ม หรือ อยู่ในเส้นทางผ่านของรถ ก็สามารถรับที่บ้านท่านได้

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน) - เชียงรุ้ง - ถนนคนเดิน

05.30

08.20
09.50

พร้อมกันที่เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร ๒ )  ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดกระเป๋าสัมภาระ
เดินทางสู่สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ SL 532
เดินทางถึงสนามบินเชียงราย ตรวจรับสัมภาระจนเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ ด่านเชียงของ โดยรถตู้ปรับอากาศ
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในอำเภอเชียงของ  
หลังอาหารนำท่านเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 4 เพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยัง เมืองห้วยทราย สปป-ลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศลาวตาม เส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง  Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่าน  ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน
17.30
20.30
รับประทานอาหารเย็น ณ เมืองหลวงน้ำทา
แล้วเดินทางสู่ สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่ บ้านบ่อเต็น
เดินทางถึง ด่านชายแดน บ้านบ่อเต็น ผ่านด่านไปยังฝั่งจีน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง
เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เมืองที่มีนกยูงสัญลักษณ์ เมืองแห่งวัฒนธรรมไทลื้อ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมทั้งภาษาพื้นเมืองเหมือนทางภาคเหนือของประเทศไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Siam  Hotel หรือเทียบเท่าในเมืองเชียงรุ้ง
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินชม  ถนนคนเดิน เมืองเชียงรุ้ง ยามราตรี
วันที่ 2 เชียงรุ้ง - สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง - พิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา - ล่องเรือชมเมือง - เชียงรุ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขาจากสัญญาณเป่านกหวีด ของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมโชว์การแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆอาทิ การแสดงของชาวไทลื้อโชว์วัฒนธรรมของเผ่าไอนี่หรืออีก้อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมายท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ป่า หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อและซื้อสินค้า ของฝากจากจีน ฝากคนทางบ้าน
กลางวัน
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155  ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา  ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น  สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือสำราญ เพื่อล่องชมความงามของเมืองเชียงรุ้งในยามราตรี เรือสำราญจะล่องไปตามแม่น้ำ ล่านชังเจียงหรือแม่น้ำโขงตอนบน ผ่านชมความงามของเมืองเชียงรุ้งยามพลบค่ำ พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่างล่องเรือ พร้อมบริการบุฟเฟ่ท์ผลไม้ ในเรือด้วย.........จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ Siam Hotel หรือเทียบเท่า ในเมืองเชียงรุ้ง
วันที่ 3 ตลาดเช้า - หมู่บ้านไทลื้อ - วัดป่าเจ - 9 จอม 12 เชียง - แหล่งชาโบราญใหญ่สุดในโลก - เมืองเชียงรุ้ง -  การแสดงนํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
หลังอาหารนำท่านชมตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย แล้ว ยังมีอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่นสำหรับเด็ก ฯลฯ  
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ้ง ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า  จากนั้นนำ  ท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน .....
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจ วัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำ คัญอีกแห่งหนึ่งเมืองเชียงรุ้ง
จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่เก้าจอม 12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น 1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
หลังจากนั้นพาไปชม แหล่งชาโบราณใหญ่สุดในโลก พาทุกท่านไปดูเสาชาใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักมี 20.6 ตัน และมีโต็ะชาที่ใหญ่และยาวที่สุดที่ทำจากต้นเดี่ยว ให้ทุกท่านได้ชิมชา
ค่ำ
20.30
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นนํ้าพุที่สวยงามให้ทิวทัศน์กลางคืนเมืองใหม่
9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง เป็นโชว์ที่แสดง เทคโนโลยีแสง สี เสียงและเป็นโชว์ที่แสดงความสวยงามริมแม่นํ้าโขง...... จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ในเมืองหล้า
เข้าพักโรงแรม Pengji Hotel  หรือ โรงแรมระดับเดียวกันในเมืองหล้า 
วันที่ 4 เมืองเชียงรุ้ง - บ่อหาน - บ่อเต็น - หลวงนำทา - ห้วยทราย - เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับบ้าน โดยผ่านเส้นทาง เชียงรุ้ง บ่อหาน  หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่บ่อหานแล้ว เดินทางต่อสู่ เมืองหลวงน้ำทา
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางมายังเมืองห้วยทราย ผ่านเส้นทาง R3A (เส้นทางเดิม)

16.30

19.35
21.00

นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย - ลาว มายังฝั่งอำเภอเชียงของ ประเทศไทย
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินก่อนบินกลับกรุงเทพ ฯ
เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ SL 545
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

  

เงื่อนไขการจองทัวร์สิบสองปันนา

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัดสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ พร้อมน้ำหนักสัมภาระ 15  กิโลกรัม
2. ค่ารถบัส และ รถและส่งตามรายการ
3. ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป ยื่นหน้าด่าน
4. ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่าน / 3 ท่าน  ต่อ 1 ห้อง
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางคุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่ทำกับบริษัท มีทวีทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวิดีโอ,ค่ามินิบาร์ในโรงแรม,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (ในกรณีที่ขอบิลใบเสร็จที่ถูกต้องส่งภาษี)
4. ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน( 600บาท )  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

เงื่อนไขการจอง
1. ตกลงจอง ส่งมัดจำให้ทางบริษัทฯ จำนวน 4000.- บาท ภายในการจอง 2 วัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ
2. ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทฯ โดยทางเมล์ หรือ ทางไลน์  
 **** สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เรื่องวีซ่าเข้าออกลาว จีน อีกครั้ง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ต่อ ใช้รถตู้  2 คัน มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ
2. หากจำนวนน้อยกว่า 15 ท่าน แต่ลูกค้ามีประสงค์จะออกเดินทาง  ไม่มีหัวหน้าทัวร์ตามไปบริการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจาก การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคานี้คิดตามราคาน้ำมันในปัจจุบัน หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาเดินทางตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เนื่องจากทัวร์นี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้ง


.

โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ราคาถูก 2560 ฉางซา ถนนคนเดินหวงชิงลู่ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (ขึ้น+ลงลิฟท์แก้ว) ภูเขาฮาลีลูยา+สะพานหนึ่ง...

15-19, 18-22, 22-26, 25../

air-asia

ราคา 16,900 บาท

kunming02

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก เทศกาลปีใหม่ 2561 เมืองโบราณแห่งต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์ 3 องค์ ชมชาสามรส สวนสาธารณะเหยหลงถาน บ่อน้ำมัง...

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61

air-asia

ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ท่องทเี่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร าหารครบ เที่ยวคุ้ม 36900 โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟโซวะ สวนหมี คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี...

24 - 28 ก.พ. 61

logo Air-asia-X

ราคา 36,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวไซบีเรีย ทะเลสาปไบคาล

ทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย 2561 เมืองอิรคูทสค์ ไซบีเรีย เกาะโอลค์ฮอร์น เมืองซาค์ยูต้า ชาวพื้นเมืองบูร์ยัต หมู่บ้านคูเซอร์ แหลมเบอร์คาน ทะเลสาบไบ...

30 ม.ค.-5 ก.พ./ 6 -12 มี.ค. 61

logo S7 Airlines

ราคา 75,500 บาท

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top