icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

ที่เที่ยว

เที่ยวกุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน (guilin) 桂林 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว“จ้วง” ซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดของชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่อดีตดินแดนนี้มีป่า(หลิน)ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ในภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขี้เหล็ก) คนกุ้ยหลินได้นำดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชา กลายเป็น “ชากุ้ยหลิน”กุ้ยหลินถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง “เมืองสวรรค์บนพิภพ”หรือ“ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลินจะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย กุ้ยหลินเป็นเมืองอันสงบบนฝั่งแม่น้ำหลีเจียง.....


ที่กิน

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่ชอป

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ที่พัก

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


ที่พึ่ง

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

ตารางการเที่ยว

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน ปีใหม่ 2558 ราคาทัวร์กุ้ยหลินทัวร์อเมริกาตะวันตก ลาสเวกัส อนาแฮม ลอสแองเจลีส 8 วัน 5 คืน (CZ)

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลาสเวกัส สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนันให้ท่านเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือช้อปปิ้ง บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่  BARSTOW FACTORY OUTLET ออนตาริโอมิลล์....

 logo ChinaSouthern Airlinesราคา68,990

 icon pdf
เดือน วันที่เดินทาง ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
ตุลาคม สอบถาม 68,900 0 0
  ราคาไม่รวมตั๋ว 37,900 - -
หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - กวางโจว - ลอสแองเจลิส - อนาแฮม
13.00

15.30
19.20
21.30

19.40
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น แถว U ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินนานาชาติเมืองกวางโจว โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น  เที่ยวบินที่ CZ 3082
เดินทางถึงเมืองกวางโจวให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส  โดยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์น  เที่ยวบินที่ CZ 327
  +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอนาแฮม  
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Holiday Inn Buena Park หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 อนาแฮม- ดิสนีย์แลนด์ - อนาแฮม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์บรรจงสร้างไว้  ชมหมู่บ้านโจรสลัด (Pirate of the Caribbean) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบหรือจะแวะเข้าไปชมโลก ของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจาก ทั่วทุกมุมโลกในสมอลล์เวิลด์ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของคณะ)
กลางวัน ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยใน อวกาศกับสตาร์ทัวร์ (Star Tour) หรือล้อเลื่อนมหาสนุก (Matterhorn Bobsled) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (Space Mountain) และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เม้าส์, กุฟฟี่,  โดนัลดั๊ค , ไลออนส์คิง ,โพคาฮอนทัส  ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Holiday Inn Buena Park หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 อะนาแฮม-ลอสแองเจลิส-ยูนิเวอร์แซล-อนาแฮม
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า นำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนน โรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด จากนั้นนำท่านเข้าชมและสนุกสนานกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของคณะ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)
กลางวัน อิสระให้ท่านชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น  ได้เวลานัดหมายนำท่านออกจากยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Holiday Inn Buena Park หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 อนาแฮม - บาสโตร์ - ลาสเวกัส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินไปยัง เมืองบาร์สโตร์ เมืองเล็ก ๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล,ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครั  ว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า Samsonite  ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร  ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม Circus Circus Hotel  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 ลาสเวกัส-ให้ท่านอิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน+SKY WALK
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือ ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอนเวสต์ริม และสกายวอล์ค (Sky Walk) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท โดยต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว)  หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย  และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ Jubilee Show  กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
ค่ำ อาหารค่ำตามอัธาศัย
นำท่านเข้าพักโรงแรม Circus Circus Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 ลาสเวกัส-ออนตาริโอ มิลล์-ลอสแองเจลิส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านเดินทางออกจาก เมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลีส  โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ Ontario Mills  ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รูม (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของคณะ)
กลางวัน นำท่านสู่เมือง ซานต้าโมนิก้า ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิส  เป็นเมืองท่าและมีชายหาดที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ท่านอิสระกับการเที่ยวชมบรรยากาศ California Beach ที่ซานตาโมนิก้า ท่านสามารถเดินเล่นชมท่าเรือ (Santa Monica Pier) ที่จัดแต่งสไตล์ Old-Fashioned Amusement Park และถนนสาม (Third Street) ที่มีสินค้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารแบบชาวอเมริกัน และห้าง Nordstrom ให้ท่านได้ เดินเล่นชมบรรยากาศท้องถิ่นอย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางนครลอสแองจิลิส
ค่ำ

23.30
รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 328
วันที่ 7 ลอสแองเจลิส-กวางโจว
..... +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
วันที่ 8 กวางโจว - กรุงเทพฯ
05.40
08.50
10.50
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองกวางโจว  ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 357
บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์
2.ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 2 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม
3.รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4.อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
6.หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
7.ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน
8.ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
9.ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 7 ยูโร ต่อท่าน
10.ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
11.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
12.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีออกใบกำกับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 ข้อมูลเบื้องต้น หลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา
1. พาสปอร์ต  ต้องมีอายุใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน  นับจากวันเดินทาง
2. รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4. หลักฐานการทำงาน
    4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
    4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
    4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
    4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำ หนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
    4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจาก อำเภอ หรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอด ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์  
(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อ)
1. ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯจัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม  ดังนั้นถ้าท่านไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย  ความเสียหายต่างๆทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
2. สำหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนั้น เที่ยวบินของท่าน ควรเป็นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯจะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ(เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา  ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆของทัวร์ที่ท่านได้จ่ายเงินมาแล้ว
3. เมื่อท่านตัดสินใจแยกกลับหลังคณะแล้วตั๋วกลับของท่านจากอเมริกาสู่กรุงเทพฯ ท่านสามารถแจ้งว่ากลับเมื่อไรก่อนออกจากเมืองไทยเท่านั้น  เพราะถ้าหลังจากเดินทางแล้ว ตั๋วของท่านไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้อีก เนื่องจากเป็นตั๋วราคากรุ๊ป ต้องเดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น  ถ้าท่านไม่เดินทางท่านก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่กลับเอง โดยที่ตั๋วเก่าก็ไม่สามารถรีฟันเงินคืนได้
4. เมื่อท่านแยกกลับหลังคณะแล้ว ท่านยังมีตั๋วกลับกรุงเทพฯ อยู่ กรุณาระวังเสมอว่าตั๋วกลับของท่านออกเดินทางกลับจากเมืองไหนสู่กรุงเทพ และเวลาเท่าไร  เพื่อที่ถ้าท่านต้องเดินทางจากเมืองอื่นเพื่อมาใช้ตั๋วกลับกรุงเทพ ท่านต้องมาถึงสนามบินที่เป็นเมืองท่าก่อนกลับกรุงเทพ 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางรายละเอียดการท่องเที่ยว

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย รายการทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก 2560

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว ราคาถูก 2560 ฉางซา ถนนคนเดินหวงชิงลู่ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (ขึ้น+ลงลิฟท์แก้ว) ภูเขาฮาลีลูยา+สะพานหนึ่ง...

15-19, 18-22, 22-26, 25../

air-asia

ราคา 16,900 บาท

kunming02

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก เทศกาลปีใหม่ 2561 เมืองโบราณแห่งต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์ 3 องค์ ชมชาสามรส สวนสาธารณะเหยหลงถาน บ่อน้ำมัง...

30 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61

air-asia

ราคา 20,900 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ท่องทเี่ยวฮอกไกโด โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด 2560

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร าหารครบ เที่ยวคุ้ม 36900 โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ ขึ้นกระเช้าภูเขาไฟโซวะ สวนหมี คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี...

24 - 28 ก.พ. 61

logo Air-asia-X

ราคา 36,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย เที่ยวไซบีเรีย ทะเลสาปไบคาล

ทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย 2561 เมืองอิรคูทสค์ ไซบีเรีย เกาะโอลค์ฮอร์น เมืองซาค์ยูต้า ชาวพื้นเมืองบูร์ยัต หมู่บ้านคูเซอร์ แหลมเบอร์คาน ทะเลสาบไบ...

30 ม.ค.-5 ก.พ./ 6 -12 มี.ค. 61

logo S7 Airlines

ราคา 75,500 บาท

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Go to top