icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

Menu
ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว
ฮ่องกง เซินเจิ้น
เฉินตู จิ่วจ้ายโกว
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง
ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018
นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ
 • ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

  ฉางซา จางเจียเจี้ย พักโรงแรม 5 ดาว

 • ฮ่องกง เซินเจิ้น

  ฮ่องกง เซินเจิ้น

 • เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

  เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 • มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

  มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เที่ยว 3 เมือง

 • ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

  ฮอกไกโด ปีใหม่ 2018

 • นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

  นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ

ไต้หวัน ตอนที่10 : วัดจงไถฉานซื่อ - วัดที่ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลก

 

Zhong tai tan temple1

ในตอนนี้ทีมงานมีทวี พาเที่ยว จะพาท่านไปเยี่ยมชม "วัดจงไถฉันซื่อ" วัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 บนเกาะไต้หวันและติดอันดับวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 อีกด้วยคับ

 

Zhong tai tan temple2

ประตูทางเข้าวัด

วัดจงไถฉาน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2000 เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

Zhong tai tan temple3

สะพานต่ออายุทองทำจากทองแดง

 

Zhong tai tan temple4

ลูกค้าและทีมงานพร้อมลุยคับ

 

Zhong tai tan temple5

ทางขึ้นวัดต้องเดินขึ้นเขาเล็กน้อย

วัดนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยมีความสูงอยู่ที่ 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับที่ออกแบบตึก 101 ซึ่งตัวอาคารวัดมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก

 

Zhong tai tan temple6

ตัวอาคารที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว

ในปี ค.ศ.1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเขตไถจง ทำให้หมู่บ้านและอาคารโดยรอบวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ตัววัดจงไถฉานซื่อกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาวัดนี้เป็นอย่างมาก

 

Zhong tai tan temple8

ตัวอาคารด้านฝั่งขวา

 

Zhong tai tan temple9

ประตูทางเข้าทำจากทองแดงน้ำหนักกว่า 200 ตัน

ทันทีที่คณะเราเดินทางมาถึงหน้าทางเข้าตัวอาคารก็สัมผัสได้ถึงความอลังกาลของตัวอาคารที่บุด้วยหินอ่อนโดยรอบและประตูทางเข้าด้านในอาคารก็ทำจากทองแดงกว่า 200 ตันซึ่งวิศวกรเขาออกแบบกลไกด้านในให้สามารถผลักเปิดปิดประตูได้ใช้เพียงคนออกแรงผลักเพียงคนเดียว

 

Zhong tai tan temple10

เมื่อเข้าไปด้านในแล้วห้ามสูบบุหรีและห้ามเสียงดังคับ

 

Zhong tai tan temple11

พี่แม็กที่ว่าตัวใหญ่เมือ่ถ่ายกับบานประตูดูตัวเล็กไปในทันที

 

Zhong tai tan temple12

องค์พระสังกัจจายตั้งเด่นเป็นสง่าตรงประตูทางเข้า

เมื่อท่านผ่านประตูทางเข้ามาด้านในอาคารท่านจะพบกับองค์พระสังกัจจายที่แกะสลักจากไม้องค์ใหญ่นั่งยิ้มต้อนรับผู้มาเที่ยวชมวัดแห่งนี้

 

Zhong tai tan temple13

ด้านหลังองค์พระสังกัจจายเป็นองค์เทพเว่ยทัว

ส่วนเทพที่อยู่เบื้องหลังขององค์พระสังกัจจายจะเป็นองค์เทพ "เว่ยทัว" ซึ่งมีหน้าตาดุเคร่งขรึมทำหน้าที่ปกป้องครุ้มครองทรัพย์สินภายในวัด

 

Zhong tai tan temple14

บรรยากาศบริเวณโถงด้านใน

เมื่อเข้ามาในบริเวณโถงใหญ่ท่านจะพบกับท้าวจตุโลกบาลหรือที่ชาวจีนรู้จักในนาม "สี่เทียนไต้อ๊วง" เป็นเทพซึ่งมีหน้าที่ดูแลพระพุทธองค์ โดยวัดจีนโดยทั่วไปจะมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ยืนอารักขาไม่ให้มีสิ่งเลวร้ายเข้ามาให้เขตพุทธสถาน

 

Zhong tai tan temple15

เสาหินแกะสลักเป็นรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

 

Zhong tai tan temple16

ท้าวจตุโลกบาลขนาดความสูงเท่าตึก 4 ชั้น

 

ท้าวจตุโลกบาลมีด้วยกัน 4 องค์ คือ

1. ท้าวธตรฐ หรือ ทิก๊ก เทียนอ๋อง ปกครองทิศตะวันออก คอยพิทักษ์ปกป้องประเทศ ทรงถือพิณเป็นอาวุธ

2. ท้าววิรุฬหก หรือ เตียงเชียง เทียนอ๋อง ปกครองทิศใต้ คอยพิทักษ์ปกป้องพระธรรม ทรงถือร่มเป็นอาวุธ

3. ท้าววิรูปักข์ หรือ กวางมัก เทียนอ๋อง ปกครองทิศตะวันตก คอยพิทักษ์ปกป้องประชาราษฏร์ ทรงถือกระบี่เป็นอาวุธ

4. ท้าวกุเวร หรือ โต้บุ๋น เทียนอ๋อง ปกครองทิศเหนือ คอยพิทักษ์ปกป้องให้มั่งคั่งร่ำรวย ทรงถืองูเป็นอาวุธ

 

Zhong tai tan temple17

ด้านข้างเป็นรูปปั้นองค์ 18 อรหันต์

 

Zhong tai tan temple18

ด้านซ้ายเป็นพระโมคลานะ และด้านขวาเป็นพระสารีบุตร

เมื่อเข้ามาสู่โถงด้านในทานจะพบพระพทุทธองค์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง โดยมีพระโมคคัลลานะ ผู้มีความเป็นเลิศเหนือผู้อื่นทางอิทธิฤทธิ์เป็นอัครสาวกทางเบื้องซ้าย ทรงบวชได้ 7 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ อีกฝั่งก็มีพระสารีบุตรผู้มีความเป็นเลิศเหนือผู้อื่นทางปัญญาเป็นอัครสาวกทางเบื้องขวา ทรงบวชได้ 15 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

 

Zhong tai tan temple19

โถงด้านในเห็นองค์พระพุทธเจ้าตั้งเด่นเป็นสง่า

 

Zhong tai tan temple20

ห้องโถงด้านซ้ายเป็นองค์พระตั๊กม๊อ

ทางซ้ายมือของพระพุทธองค์จะเป็นห้องโถงของท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้กำเนิดนิกายเซนในประเทศจีน

 

Zhong tai tan temple21

ห้องโถงด้านขวาเป็นองค์เจ้าพ่อกวนอู

ทางขวามือของพระพุทธองค์จะเป็นห้องโถงขององค์เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

 

Zhong tai tan temple22

โมเดลจำลองบริเวณวัด

ที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 ของโลกหลายท่านคงจะยังนึกภาพไม่ออกว่าวัดนี้ใหญ่สักเพียงใด ทางทีมงานเลนนำภาพโมเดลจำลองของวัดที่มีทั้งวัด โรงเรียนและหอพักของวัดจงไถฉานซื่อมาฝากท่านคับ

 

Zhong tai tan temple23

โมเดลจำลองโรงเรียนประถมในวัด

 

Zhong tai tan temple24

โมเดลจำลองโรงเรียนมัธยมในวัด

เห็นโมเดลอาคารสถานที่ต่างๆภายในวัดแล้ว สามารถเปรียบพื้นที่วัดนี้เป็นเหมือนตำบลย่อมๆได้เลยคับ

 

Zhong tai tan temple25

พระที่นี่เก็บผักสวนครัวมาทำอาหารเอง

 

Zhong tai tan temple26

ส่วนภาพนี้พระที่วัดนี้ก็ทำการเพาะปลูกเอง

แม้ว่าวัดนี้จะมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตสะอาดสะอ้าน แต่วิถีชิวิตและกิจวัตรประจำวันของพระที่นี่ก็ไม้ได้สะดวกสบายอย่างที่เราคิดกันคับ ที่ไต้หวันไม่มีการตักบาตรดเหมือนบ้านเราวัดนี้จึงเน้นให้พระสงฆ์ในวัดพึ่งพาเองจึงทำให้พระที่นี่ต้องปลูกผัก ทำอาหารทานกันเองคับ

 

Zhong tai tan temple27

พระเข้าโรงครัวทำกับข้าวไว้ทานกันเอง

 

Zhong tai tan temple28

บรรยากาศห้องเรียน

พระสงฆ์ในวัดนี้นอกเหนือจากต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้ว ที่วัดนี้ยังมีการสอนเรือ่งวิชาชีพให้แก่พระสงฆ์อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งวิชาซ่อมเครื่องยนต์...

 

Zhong tai tan temple29

มีสอนวิชาชีพให้แก่พระด้วยคับ

 

Zhong tai tan temple30

ที่นี่มีห้องซักรีดในตัว

 

Zhong tai tan temple31

ห้องโถงใหญ่ชั้น 9 สำหรับนั่งสมาธิ

ส่วนชั้น 5 และชั้น 9 จะเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งใช้ในการปฏิบัตินั่งสมาธิของพระสงฆ์ โดยการทำสมาธิถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติของที่วัดนี้

 

Zhong tai tan temple32

ห้องโถงใหญ่ชั้น 5

 

Zhong tai tan temple33

พระพุทธองค์ชั้น 5 สีทองงามสง่า

ห้องโถงนั่งสมาธิในชั้น 5 จะหันหน้าไปทางพระประธานองค์สีทองงามสง่าที่จำลองมาจากพระพุทธรูปในถ้ำตุนหวง มณฑลกานซู ประเทศจีน

 

Zhong tai tan temple34

เจดีย์ไม้อยู่ที่ชั้น 16

ในชั้นที่ 16 จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์ใหญ่ 7 ชั้นสูง 21 เมตร ทำจากไม้สักของพม่าใช้เวลาในการสร้างกว่า 2 ปีโดยการใช้ไม้ทีละชิ้นมาประกอบกันเข้าด้วยกันโดยเทคนิคการเข้าลิ่ม

 

Zhong tai tan temple35

ห้องโถงชั้น 16 บริเวณผนังประดับด้วยองค์พระกว่าหมื่นองค์

 

Zhong tai tan temple36

บรรยากาศที่มองออกมาจากนอกตัวอาคาร

หลังจากที่ไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะเราก็เก็บภาพวิวสวยๆที่มองออกจากประตูทางเข้าใหญ่ ซึ่งเป็นวิวของภูเขาสูงและสวนหมาก

 

Zhong tai tan temple37

สวนหมากบริเวณหน้าวัด

 

Zhong tai tan temple38

พี่แม็คเตรียมพร้อมเดินข้ามสะพาน

ก่อนออกจากวัดคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเดินผ่านสะพานต่ออายุ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่าเมื่อท่านเดินผ่านจะสามารถสะเดาะเคราะห์และต่ออายุให้ยืดออกไปได้อีก 3 ปีคับ

 

Zhong tai tan temple39

เดินข้ามสะพานต่ออายุสะเดาะห์เคราะห์กันคับ

 

Zhong tai tan temple40

ร้านขายขนมอละเครื่องดื่มหน้าวัด

วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวคับ ทำเอาพี่แม็กเดินออกมาเหงื่อท่วมไปทั้งตัวเลยต้องหาอะไรเย็นๆมาทานดับร้อนกัน ซุ้มที่นั่งพักจุดนี้มี Free Wifi ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเล่นกันชิวๆคับ

 

Zhong tai tan temple41

ไอติมพื้นเมืองของไต้หวัน

 

Zhong tai tan temple42

รสมะม่วงกับรสบ๊วยสองนี้แนะนำคับ

มาไต้หวันแล้วก็อย่าลืมทานไอติมพื้นเมืองของเขานะคับ รสชาติของไอติมที่นี่จะไม่หวานมากเหมือนบ้านเราคับ ส่วนผลไม้ที่แนะนำก็น้อยหน่าของที่นี่คับลูกใหญ่เนื้อหนานุ่มอร่อยมากๆคับ....

 

Zhong tai tan temple43

ร้านขายผลไม้

 

Zhong tai tan temple44

น้อยหน่าที่นี่ลูกใหญ่มากๆๆ เนื้อแน่นหวานนุ่ม

ในตอนหน้าจะพาท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลงซานซื่อ วัดเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงไทเปคับ

 

TaiwanProgram

( ท่านสามารถ Clickที่ภาพเพื่อ Link เข้าชมโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันในเวปไซด์ของเราได้ที่นี่หรือสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-736-1588 /02-736-1599 )

 

Mtw Ending-Social media

( กรุณา Click ที่ภาพเพื่อเข้าสู่ช่องทาง Social Madia ของพวกเรา )

www.meetawee.com / www.meetaweetour.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุนหมิง ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์เฉินตู

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด 2559 ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 2559 เที่ยวฮ่องกง โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2559 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า

ทัวร์กัมพูชา ทัวรเขมร เที่ยวเขมร

ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก 2559

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2559 เที่ยวยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์จีน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป

icon-social 01 icon-social 03 icon-social 05

บทความไต้หวันทั้งหมด

Menu
Go to top